ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه New Price Transfer Renewal
.com hot! Rp125,000 IDR 1 سال Rp175,000 IDR 1 سال Rp175,000 IDR 1 سال
.xyz sale! Rp17,000 IDR 1 سال Rp152,000 IDR 1 سال Rp152,000 IDR 1 سال
.id sale! Rp200,000 IDR 1 سال Rp200,000 IDR 1 سال Rp200,000 IDR 1 سال
.co.id sale! Rp300,000 IDR 1 سال Rp300,000 IDR 1 سال Rp300,000 IDR 1 سال
.web.id sale! Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال
.or.id sale! Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال
.ac.id sale! Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال
.sch.id new! Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال
.biz.id sale! Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال
.my.id sale! Rp12,500 IDR 1 سال Rp12,500 IDR 1 سال Rp12,500 IDR 1 سال
.ponpes.id sale! Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال Rp55,000 IDR 1 سال
.org sale! Rp200,000 IDR 1 سال Rp200,000 IDR 1 سال Rp200,000 IDR 1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن
دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

* همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

انتقال یک دامنه